Skip to main content

O studiach

PODSTAWOWE DANE

Nazwa studiów:
Jakość i bezpieczeństwo produktów kosmetycznych

Rodzaj i tryb studiów:
podyplomowe, dwusemestralne

Jednostka prowadząca studia:
Wydział Chemii Uniwersytet Łódzki

 

Kierownik studiów:
dr Anna Wrona-Piotrowicz
Telefon: (48 42) 635 57 97
Email: anna.wrona@chemia.uni.lodz.pl
Adres do korespondencji : Ul. Tamka 12, 91-403 Łódź
Firma partnerska:
THETA Consulting Sp. z o.o.
adres do korespondencji: ul. Żeligowskiego 32/34, 90-643 Łódź

UCZESTNICY

1 grupa / do 40 osób

WYMIARY GODZIN

Ogólna liczba godzin  dla jednego uczestnika:  187 godzin dydaktycznych (wykłady, seminaria, ćwiczenia, zajęcia pokazowe – laboratorium on-line)

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA STUDIÓW

Rok akademicki 2022 / 2023 r. (2 semestry).

SPOSÓB WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia dotyczące wiedzy i umiejętności będą sprawdzane na egzaminach semestralnych.

WARUNKI UZYSKANIA ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW

  • Udział w co najmniej 80% godzin programowych.
  • Zaliczenie egzaminu sprawdzającego wiedzę za I i II semestr.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów otrzymuje świadectwo w zakresie Jakości i bezpieczeństwa produktów kosmetycznych oraz certyfikat  „Audytor Wewnętrzny GMP”, wystawiony przez jednostkę certyfikującą TUV SUD.

Absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy na stanowisku specjalisty w działach kontroli jakości, badawczo-rozwojowych, oceny bezpieczeństwa produktu kosmetycznego, specjalisty ds. systemów zarządzania jakością i sprzedaży produktów kosmetycznych, konsultanta firm kosmetycznych oraz doradcy handlowego. Wiedza zdobyta w czasie studiów daje również szansę zatrudnienia w organach nadzoru (Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Handlowa) zajmujących się oceną zgodności produktów kosmetycznych znajdujących się na rynku z przepisami prawa.

ZASOBY UDOSTĘPNIONE UCZESTNIKOM STUDIÓW

  • Materiały dydaktyczne w formie elektronicznej.
  • Dostęp do platformy umożliwiającej przeprowadzenie zajęć on-line.
OPŁATA ZA UCZESTNICTWO W STUDIACH

Koszt: 4800 PLN (możliwość opłaty w ratach semestralnych)