Skip to main content

UWAGA: ostatnie wolne miejsca!

Studia realizowane są w trybie zdalnym – ONLINE

Rekrutacja trwa do 22 września 2023 r. 

Wyniki rekrutacji zostaną podane w dniu 26 września 2023 r. drogą mailową lub telefoniczną.

 Jakość i bezpieczeństwo produktów kosmetycznych
Studia adresowane są do osób związanych z przemysłem kosmetycznym. Skierowane są przede wszystkim do osób odpowiadających za zgodne z prawem wprowadzenie produktów kosmetycznych do obrotu, do pracowników działów produkcyjnych, badawczo-rozwojowych i kontroli jakości, zajmujących się oceną bezpieczeństwa kosmetyków, a także do osób zatrudnionych w instytucjach i inspekcjach państwowych, jak również do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunku Chemia kosmetyczna i kosmetologia.
Podczas studiów słuchacz zdobędzie wiedzę z zakresu oceny bezpieczeństwa kosmetyku oraz umiejętności jej wykorzystania w praktyce. Zapozna się z procedurami związanymi z wprowadzeniem produktu na rynek, w tym oznakowaniem produktów i tworzeniem deklaracji marketingowych, wdrożeniem systemów jakości mających zastosowanie w przemyśle kosmetycznym jak i z ochroną własności przemysłowej. Zdobędzie podstawowe informacje na temat zasad recepturowania kosmetyków oraz technik wykonywania badań fizykochemicznych, dermatologicznych i mikrobiologicznych. Zostanie również zapoznany ze standardami opracowanymi w celu uwzględnienia kluczowych aspektów Systemu Zarządzania Jakością w firmach wytwarzających produkty gospodarstwa domowego i higieny osobistej (np. zarządzania ryzykiem, identyfikowalności, specyfikacji klientów, działań korygujących) oraz pozna procesy, narzędzia i metody do wprowadzenia i utrzymania systemu analizy i zarządzania ryzykiem w przemyśle kosmetycznym.
Program uwzględnia przede wszystkim praktyczne zagadnienia związane z omawianymi tematami. Zajęcia prowadzone są metodami warsztatowymi z naciskiem na interaktywny udział studentów i praktyczne rozwiązywanie realnych problemów. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Podczas zajęć realizowane będą następujące bloki tematyczne:

BLOK 1. Podstawowe aspekty chemii kosmetycznej i kosmetologii.
BLOK 2. Bezpieczeństwo zdrowotne w ujęciu kosmetologicznym.
BLOK 3. Prawne aspekty wprowadzania do obrotu kosmetyków i surowców kosmetycznych.
BLOK 4. Reklama i sprzedaż kosmetyków.
BLOK 5. Systemy jakości funkcjonujące w branży kosmetycznej oraz produkcja kosmetyków.
BLOK 6. Badania kosmetyków – zajęcia laboratoryjne.

Wykładowcami są wysoko wykwalifikowani i uznani w Polsce specjaliści – eksperci ze swoich dziedzin (prawnicy, pracownicy instytucji państwowych i renomowanych firm doradczych, wykładowcy UŁ)

Absolwent studiów otrzymuje świadectwo w zakresie: Jakości i bezpieczeństwa produktów kosmetycznych

 Szczegóły dotyczące rekrutacji znjadują się w zakładce rekrutacja.