Skip to main content

O Nas

By 25 maja, 201410 stycznia, 2024Uncategorised

Rekrutacja do XIV edycji studiów podyplomowych została zakończona.

„Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”

Studia realizowane są w trybie zdalnym – ONLINE

Studia przeznaczone są dla osób związanych z przemysłem chemicznym, w tym chemii gospodarczej, jak i dla osób zajmujących się importem i eksportem substancji i mieszanin, BHP oraz dla tych, którzy planując rozwój swojej kariery zawodowej chcą zostać, specjalistami o rzadkich interdyscyplinarnych kwalifikacjach.

Celem studiów jest przekazanie najnowszej wiedzy w zakresie klasyfikacji i oznakowania substancji, mieszanin i wyrobów chemicznych, sporządzania kart charakterystyki, zasad rejestracji substancji i wprowadzania gotowych wyrobów do obrotu, a także bezpiecznego obchodzenia się, magazynowania, transportu i użytkowania takich produktów.

Program uwzględnia przede wszystkim praktyczne zagadnienia związane z omawianymi tematami. Zajęcia prowadzone są metodami warsztatowymi z naciskiem na interaktywny udział studentów i praktyczne rozwiązywanie realnych problemów.

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Podczas zajęć realizowane będą następujące bloki tematyczne:

  • Podstawy prawne dotyczące wprowadzania substancji i mieszanin chemicznych do obrotu;
  • Obrót produktami chemicznymi, w tym import i eksport (m.in. Rozporządzenie REACH; rozporządzenie 649/2012 )
  • Kryteria i zasady klasyfikacji oraz oznakowanie substancji i mieszanin niebezpiecznych;
  • Postępowanie w produktami niebezpiecznymi (m.in. toksykologia, ekotoksykologia, magazynowanie, ocena ryzyka)
  • Obsługa wybranych baz danych chemicznych oraz poszukiwania charakterystyki środków chemicznych
  • Karta charakterystyki
  • Transport towarów niebezpiecznych (transport lądowy, morski i lotniczy);
  • Odpady i odpady opakowaniowe

Wykładowcami są wysoko wykwalifikowani i uznani w Polsce specjaliści – eksperci ze swoich dziedzin, (prawnicy, pracownicy instytucji i inspekcji państwowych, wykładowcy UŁ).

Absolwenci studiów otrzymują świadectwo w zakresie Bezpieczeństwa w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi

Ponadto osoby chcące rozszerzyć swoje kwalifikacje będą miały możliwość przystąpienia do egzaminu i tym samym uzyskania certyfikatu Audytor Wewnętrzny REACH, wystawianego przez TÜV NORD Katowice.

Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się w zakładce rekrutacja.

O naszych studiach można przeczytać w czasopiśmie „Chemia i biznes” , artykuł pt. „O bezpiecznym użytkowaniu i zrządzaniu chemikaliami trzeba wiedzieć coraz więcej