Theta

  • Studia z perspektywą na przyszłość
    Studia z perspektywą na przyszłość
  • Zdobądź specjalistyczną wiedzę!
    Zdobądź specjalistyczną wiedzę!

Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata

Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich (w szczególności kierunków: chemicznych, biologicznych, biotechnologicznych, kosmetycznych oraz pokrewnych).

 

Przyjęcie kandydatów na Studia następuje na podstawie:

  • Wypełnionego kwestionariusza osobowego (+1 fotografia rozmiar legitymacyjny)
  • dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich

 

rekrutacja trwa  do 10.10.2017 r.
Dokumenty można składać osobiście lub listem poleconym na adres firmy partnerskiej:

 

THETA Doradztwo Techniczne
ul. Żeligowskiego 32/34
90-643 Łódź

 

Word Doc Iconformularz zgłoszeniowy - pobierz