Theta

 • Studia z perspektywą na przyszłość
  Studia z perspektywą na przyszłość
 • Zdobądź specjalistyczną wiedzę!
  Zdobądź specjalistyczną wiedzę!

REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA DO 10 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

PODSTAWOWE DANE

Nazwa studiów:
Jakość i bezpieczeństwo produktów kosmetycznych

Rodzaj i tryb studiów:
podyplomowe, dwusemestralne

                             

Jednostka prowadząca studia:
Wydział Chemii Uniwersytet Łódzki

 

     

Kierownik studiów:
dr hab. Robert Zakrzewski
Telefon: (48 42) 635 57 90
Fax: (48 42) 635 58 04
Email: robert.zakrzewski@chemia.uni.lodz.pl
Adres do korespondencji : Ul. Tamka 12, 91-403 Łódź

  Firma partnerska:
THETA Doradztwo Techniczne
adres do korespondencji: ul. Żeligowskiego 32/34, 90-643 Łódź

UCZESTNICY

1 grupa / 12 - 20 osób

WYMIARY GODZIN

Ogólna liczba godzin  dla jednego uczestnika:  186 godzin dydaktycznych (wykłady, seminaria, ćwiczenia, laboratorium)

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA STUDIÓW

12.10.2019 r. - 07.06.2020 r. zgodnie z proponowanym harmonogramem zjazdów ( 2 semestry).

SPOSÓB WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia dotyczące wiedzy i umiejętności będą sprawdzane na egzaminach semestralnych. Efekty kształcenia dotyczące umiejętności i kompetencji społecznych będą sprawdzane podczas zajęć oraz wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych przewidzianych w programie.

WARUNKI UZYSKANIA ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW

 • Udział w co najmniej 80% godzin programowych.
 • Zaliczenie egzaminu sprawdzającego wiedzę za I i II semestr.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów otrzymuje świadectwo w zakresie Jakości i bezpieczeństwa produktów kosmetycznych oraz certyfikat  "Audytor Wewnętrzny GMP", wystawiony przez jednostkę certyfikującą TUV SUD.

Absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy na stanowisku specjalisty w działach kontroli jakości, badawczo-rozwojowych, oceny bezpieczeństwa produktu kosmetycznego, specjalisty ds. systemów zarządzania jakością i sprzedaży produktów kosmetycznych, konsultanta firm kosmetycznych oraz doradcy handlowego. Wiedza zdobyta w czasie studiów daje również szansę zatrudnienia w organach nadzoru (Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Handlowa) zajmujących się oceną zgodności produktów kosmetycznych znajdujących się na rynku z przepisami prawa.

ZASOBY UDOSTĘPNIONE UCZESTNIKOM STUDIÓW

 • Pomieszczenia- sale dydaktyczne (w tym laboratorium).
 • Sprzęt audiowizualny.
 • Materiały dydaktyczne w formie elektronicznej .
 • Pozostałe zgodne z regulaminem studiów podyplomowych.

OPŁATA ZA UCZESTNICTWO W STUDIACH

 2800 PLN za semestr (słownie: dwa tysiące osiemste złotych) + 30,00 PLN opłata jednorazowa za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Absolwenci studiów podyplomowych, którzy rozpoczęli studia od 01.10.2019r. nie wnoszą opłaty za świadectwo.