Theta

 • Studia z perspektywą na przyszłość
  Studia z perspektywą na przyszłość
 • Zdobądź specjalistyczną wiedzę!
  Zdobądź specjalistyczną wiedzę!

PODSTAWOWE DANE

 • Nazwa studiów:
  Jakość i bezpieczeństwo produktów kosmetycznych
 • Jednostka prowadząca studia:
  Wydział Chemii Uniwersytet Łódzki
 • Kierownik studiów:
  Imię i nazwisko: dr hab. Robert Zakrzewski
  Telefon: (48 42) 635 57 90
  Fax: (48 42) 635 58 04
  Email: robzak@chemia.uni.lodz.pl
  Adres do korespondencji : Ul. Tamka 12, 91-403 Łódź
 • Firma partnerska:
  Nazwa firmy: THETA Doradztwo Techniczne
  osoba do kontaktu: mgr Beata Rusek
  telefon:  508 398 907
  e-mail: b.rusek@theta-doradztwo.pl
  adres do korespondencji: THETA Doradztwo Techniczne
  ul. Żeligowskiego 32/34, 90-643 Łódź
 • Rodzaj i tryb studiów:
  podyplomowe, dwusemestralne

 

UCZESTNICY

 • Liczba osób: 12 - 20
 • liczba grup: 1

WYMIARY GODZIN

Ogólna liczba godzin  dla jednego uczestnika:  186 godzin dydaktycznych (wykłady, seminaria, ćwiczenia, laboratorium)

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA STUDIÓW

20 października 2017 r. -  09 czerwca 2018 r. zgodnie z proponowanym harmonogramem zjazdów.

SPOSÓB WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia dotyczące wiedzy i umiejętności będą sprawdzane na egzaminach semestralnych. Efekty kształcenia dotyczące umiejętności i kompetencji społecznych będą sprawdzane podczas zajęć oraz wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych przewidzianych w programie.

WARUNKI UZYSKANIA ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA STUDIÓW

 • Udział w co najmniej 80% godzin programowych.
 • Zaliczenie egzaminu sprawdzającego wiedzę za I i II semestr.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów otrzymuje świadectwo w zakresie Jakości i bezpieczeństwa produktów kosmetycznych

Ponadto istnieje możliwość uzyskania zaświadczenia "Audytor Wewnętrzny GLP", wystawionego przez jednostkę certyfikującą TUV SUD.

Absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy na stanowisku specjalisty w działach kontroli jakości, badawczo-rozwojowych, oceny bezpieczeństwa firm zajmujących się produkcją kosmetyków, specjalisty ds. systemów zarządzania jakością i sprzedaży produktów kosmetycznych, konsultanta firm kosmetycznych oraz doradcy handlowego.
Wiedza zdobyta w czasie studiów daje szansę zatrudnienia w organach nadzoru (Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Handlowa) zajmujących się oceną zgodności produktów kosmetycznych znajdujących się na rynku z przepisami prawa.

ZASOBY UDOSTĘPNIONE UCZESTNIKOM STUDIÓW

 • Pomieszczenia- sale dydaktyczne (w tym laboratorium).
 • Sprzęt audiowizualny.
 • Materiały dydaktyczne w formie elektronicznej w tym: opracowania i publikacje - materiały przygotowane przez wykładowców, odpowiednie ustawy i rozporządzenia polskie i UE.
 • Pozostałe zgodne z regulaminem studiów podyplomowych.

OPŁATA ZA UCZESTNICTWO W STUDIACH

2800 PLN za semestr (słownie: dwa tysiące osiemste złotych) + 30,00 PLN opłata jednorazowa za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych 

INFORMACJE DODATKOWE

Każdy uczestnik studiów podyplomowych ma zapewniony serwis kawowy podczas przerw zaplanowanych zgodnie z harmonogramem zajęć.