Theta

  • Studia z perspektywą na przyszłość
    Studia z perspektywą na przyszłość
  • Zdobądź specjalistyczną wiedzę!
    Zdobądź specjalistyczną wiedzę!

REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA DO 10 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

 

Jakość i bezpieczeństwo produktów kosmetycznych

Studia adresowane są do osób związanych z przemysłem kosmetycznym. Skierowane są przede wszystkim do pracowników działów produkcyjnych, badawczo-rozwojowych i kontroli jakości oraz osób zajmujących się oceną bezpieczeństwa kosmetyków, a także do osób zatrudnionych w instytucjach i inspekcjach państwowych, jak i również do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunku chemia kosmetyczna, chemia, farmacja i pokrewnych.

Podczas studiów słuchacz ma możliwość zdobycia wiedzy z zakresu oceny bezpieczeństwa kosmetyku oraz umiejętności jej wykorzystania w praktyce, a także zapoznania się z procedurami związanymi z wdrożeniem systemów jakości mających zastosowanie w przemyśle kosmetycznym oraz z podstawowymi zasadami ochrony własności przemysłowej. Ponadto znajdzie w programie podstawowe informacje na temat zasad recepturowania kosmetyków oraz technik wykonywania badań fizykochemicznych, dermatologicznych i mikrobiologicznych.

Program uwzględnia przede wszystkim praktyczne zagadnienia związane z omawianymi tematami. Zajęcia prowadzone są metodami warsztatowymi z naciskiem na interaktywny udział studentów i praktyczne rozwiązywanie realnych problemów.

 

REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA DO 10 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

 

Podczas zajęć realizowane będą następujące bloki tematyczne:

BLOK 1. Podstawowe aspekty chemii kosmetycznej i kosmetologii.
BLOK 2. Bezpieczeństwo zdrowotne w ujęciu kosmetologicznym.
BLOK 3. Prawne aspekty wprowadzania do obrotu kosmetyków i surowców kosmetycznych.
BLOK 4. Reklama i sprzedaż kosmetyków.
BLOK 5. Systemy jakości funkcjonujące w branży kosmetycznej oraz produkcja kosmetyków.
BLOK 6. Badania kosmetyków – zajęcia laboratoryjne.

 

Wykładowcami są wysoko wykwalifikowani i uznani w Polsce specjaliści - eksperci w swoich dziedzinach.

 

Absolwent studiów otrzymuje świadectwo w zakresie: Jakości i bezpieczeństwa produktów kosmetycznych

 

 Szczegóły dotyczące rekrutacji znjadują się w zakładce rekrutacja.