Theta

  • Studia z perspektywą na przyszłość
    Studia z perspektywą na przyszłość
  • Zdobądź specjalistyczną wiedzę!
    Zdobądź specjalistyczną wiedzę!

REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA DO 10 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata

Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich
(w szczególności kierunków: chemicznych, biologicznych, biotechnologicznych, kosmetycznych oraz pokrewnych).

Przyjęcie kandydatów na Studia następuje na podstawie:

  • Wypełnionego kwestionariusza osobowego (+1 fotografia rozmiar legitymacyjny)
  • dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich
 

Rekrutacja trwa od 1.03.2019 r. do 30.09.2019 r.


Dokumenty można składać osobiście lub listem poleconym na adres firmy partnerskiej:

THETA Doradztwo Techniczne
ul. Żeligowskiego 32/34
90-643 Łódź

Word Doc Iconformularz zgłoszeniowy - pobierz